ด่านศุลกากรกันตัง
Kantang Customs House

 

นางสาวจินตนา คงเมือง
นายด่านศุลกากรกันตัง

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 493 เข้าชมเดือนนี้
  • 25,785 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรกันตัง
179 ถนนตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง
จ.ตรัง 92110 / โทรศัพท์ : 0-7525-1003 / 0-7525-2699
แฟกซ์ : 0-7525-2788
E-Mail : 75210000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรกันตัง


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 24 มิถุนายน 2558837
2 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 10 มิถุนายน 2562350
3 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรกันตังเข้าร่วม โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน24 พฤษภาคม 2565101
4 ด่านศุลกากรกันตังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง24 มิถุนายน 256553
5 ด่านฯ กันตัง ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี30 มิถุนายน 2558527
6 ด่านศุลกากรกันตังจับกุมน้ำมันดีเซล15 มิถุนายน 2560902
7 ด่านศุลกากรกันตังบริจาคอินทผาลัมให้กับพี่น้องชาวมุสลิม21 มิถุนายน 2560598
8 ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดและการเข้าใช้งาน application Echo English13 กันยายน 2561518
9 วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวจินตนา คงเมือง ได้เดินทางมารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรกันตัง และในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายด่านฯ ได้ประชุมรับฟังภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของด่านศุลกากรกันตัง19 ตุลาคม 256511
10 นายบุญมี บูรณะภักดี นายด่านศุลกากรกันตัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านฯ และผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำด่านฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 256530 สิงหาคม 256556
11 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี2 มิถุนายน 256599
12 นายบุญมี บูรณะภักดี นายด่านศุลกากรกันตัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านฯ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าเรือกันตัง ได้จัดประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ณ ห้อง30 สิงหาคม 256532
13 นายบุญมี บูรณะภักดี นายด่านศุลกากรกันตัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านฯ ร่วมโครงการ "คบจ.ตรัง เติมทุน หนุน SMEs สู้ภัยโควิต" จัดโดยคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดตรัง (คบจ.ตรัง) ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง30 สิงหาคม 256550
14 นายบุญมี บูรณะภักดี นายด่านศุลกากรกันตัง พร้อมด้วยนายสมเกียรติ วารีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ได้ร่วมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธาณะภัย (ท่าเทียบเรือนาเกลือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ท่าเทียบเรือนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง30 สิงหาคม 256526
15 นายบุญมี บูรณะภักดี นายด่านศุลกากรกันตัง ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วารีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมกรรมการประชาคมเมือง เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง ณ อาคารคอซิมบี้ เทศบาลเมืองกันตัง30 สิงหาคม 256539
16 ด่านศุลกากรกันตังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมตรัง จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลการ ครบรอบ 148 ปี 30 สิงหาคม 256565
17 ในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรกันตัง ได้ร่วมรับชมภาพบรรยากาศในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี ร่วมกับกรมศุลกากร ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ณ โถงรับรองชั้น 1 อาคารด่านศุลกากรกันตัง 30 สิงหาคม 256544
18 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลการ ครบรอบ 148 ปี ด่านศุลกากรกันตัง ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกับด่านตรวจพืชท่าเรือกันตัง โดยมีนายบุญมี บูรณะภักดี นายด่านศุลกากรกันตัง เป็นประธานพิธี 30 สิงหาคม 256538
19 นายบุญมี บูรณะภักดี นายด่านศุลกากรกันตัง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง22 กรกฎาคม 256541
20 นายบุญมี บูรณะภักดี นายด่านศุลกากรกันตัง ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วารีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 256551
21 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรกันตัง ได้เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัดตรัง และนายอำเภอกันตัง เพื่อรับนโยบายและภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของด่านศุลกากรกันตังในพื้นที่จังหวัดตร27 ตุลาคม 256522
22 นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรกันตัง พร้อมด้วยนายสมเกียรติ วารีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ด่านฯ กันตัง ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรม "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด" เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจ30 พฤศจิกายน 256512
23 ด่านศุลกากรกันตังเข้าร่วมในงานพิธีเปิด ร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 และร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง4 ธันวาคม 256516
24 ด่านศุลกากรกันตัง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง5 ธันวาคม 256512
25 ด่านศุลกากรกันตัง ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตามโครงการ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง15 ธันวาคม 256514
26 นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรกันตัง นางสาวกุสุมา ทวนทอง หน.ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ด่านฯ กันตัง ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง22 ธันวาคม 256528
27 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศุลกากรสำนักงานภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรกันตัง12 มกราคม 256629
28 ด่านศุลกากรกันตัง มอบความสุขให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 256612 มกราคม 256616
29 ***ด่านศุลกากรกันตัง ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง14 มกราคม 256618
30 ***นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรกันตัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ กันตัง เข้าร่วมงานพิธี วันพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี 256617 มกราคม 256632
31 วันที่ 6-7 ก.พ. 2566 นายภานุวัฒน์ พณิชสมสิริ หน.ฝปป. ดกต. และนายครองพล อารีรัตน์ หน.ฝคต. ดกต. ได้รับมอบหมายจาก นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรกันตังเข้าร่วมการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลในพื้นที่ฝั่งอันดามัน 7 กุมภาพันธ์ 256623
32 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายภานุวัฒน์ พณิชสมสิริ หน.ฝปป. นายครองพล อารีรัตน์ หน.ฝคต. และ จนท.ดกต. ได้รับมอบหมายจาก นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านฯ กันตังเข้าร่วมโครงการ'หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน'จังหวัดตรัง20 กุมภาพันธ์ 256610
33 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายครองพล อารีรัตน์ หน.ฝคต. ดกต. ได้รับมอบหมายจาก นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านฯ กันตังให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือกันตัง17 กุมภาพันธ์ 25665
34 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวจินตนา คงเมือง นายด่านศุลกากรกันตัง และเจ้าหน้าที่ด่านฯ กันตัง ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ด่านศุลกากรกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง22 กุมภาพันธ์ 25660
35 ?ด่านศุลกากรกันตัง ร่วมกิจกรรมกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง?24 มีนาคม 25663
36 ประกาศ ด่านศุลกากรกันตัง ที่ 2/2566 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง9 มีนาคม 256632
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรกันตัง
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ