ด่านศุลกากรกันตัง
Kantang Customs House

 

บริการตรวจสอบและนัดหมายรับพัสดุไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ International postal goods appointment Service

  บริการตรวจสอบและนัดหมายรับพัสดุไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ International postal goods appointment Service

  ติดตามพัสดุตามหมายเลข EMS -คลิกที่นี่
  EMS Tracking System -Click here

  รายการพัสดุไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศที่เก็บรักษา ณ ด่านศุลกากรกันตัง -คลิกที่นี่
  International postal goods stored at Kantang Customs House -Click here

  ตรวจสอบตารางเวลานัดหมายก่อนทำการนัดหมาย -คลิกที่นี่
  Timetable review before appointment booking -Click here

  ติดต่อนัดหมายผ่านทางออนไลน์ล่วงหน้า -คลิกที่นี่
  Appointment Booking Service -Click here

  ช่องทางการชำระเงิน -คลิกที่นี่
  Payment Method -Click here

  เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการปฏิบัติพิธีการ -คลิกที่นี่
  Document check list -Click here

  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ -คลิกที่นี่
  Knowledge about the International Postal goods from Thai customs -Click here

  คำถามที่พบบ่อย -คลิกที่นี่
  F.A.Q. -Click here

  สอบถามเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ -คลิกที่นี่
  More Inquiries/Suggestion -Click here

  ประเมินความพึงพอใจ -คลิกที่นี่
  Customer Satisfaction Questionnaire -Click here
   

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม 2566 13:57:19
  จำนวนผู้เข้าชม : 487
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรกันตัง
  179 ถนนตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7525-1003

  ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรกันตัง
  ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ