ด่านศุลกากรกันตัง
Kantang Customs House

 

ประวัติด่านศุลกากรกันตัง

ประวัติด่านศุลกากรกันตัง
ด่านศุลกากรกันตัง เป็นด่านศุลกากรทางทะเล ตั้งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียด้านทะเลอันดามัน ในอดีตเป็น ด่านเก็บภาษี สังกัดกรมสรรพากร กระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2458 ได้แยกกรมสรรพากรในส่วนของกระทรวงนครบาล มาขึ้นอยู่กับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และรวมกันเป็นกรมสรรพากร ด่านเก็บภาษีกันตัง จึงสังกัดกรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จนกระทั่งปี พ.ศ.2461 ได้มีการโอน ด่านเก็บภาษีกันตัง มาขึ้นอยู่กับกรมศุลกากร พ.ศ.2468 โดยมีหลวงพิสุทธิธนารักษ์ เป็นนายด่านศุลกากรคนแรก ขึ้นอยู่กับมณฑลภูเก็ต ตามกฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2469 ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการเป็นศุลกสถาน เมื่อปี พ.ศ.2479 และได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรกันตัง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ที่บริเวณแม่น้ำตรังห่างจากท่าเรือเทศบาลกันตังประมาณ 300 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวยาว 27 เมตร กว้าง 15 เมตร มีกระจกโดยรอบและใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จึงได้ย้ายที่ทำการมาที่อาคารหลังใหม่ เลขที่ 179 ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

(
ศุลกสถาน ปีพุทธศักราช 2479)

หลวงพิสุทธิธนารักษ์ นายด่านศุลกากรกันตังคนแรก(พ.ศ.2468 2476)
นายด่านศุลกากรคนแรก
นายด่านศุลกากรคนแรกประจำด่านศุลกากรกันตังหลวงพิสุทธิธนารักษ์ ซึ่งปฏิบัติราชการนานที่สุดคือ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2468 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2476 รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี 4 เดือน จนถึงปัจจุบันมีนายด่านฯ มาดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 41 นาย นับได้ว่าเป็น ด่านศุลกากร ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของกรมศุลกากร มีอายุยาวนานเป็นเวลามากกว่า 100 ปีด่านศุลกากรกันตัง หลังเก่า
(ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551)
สถานที่ตั้งอาคารหลังเก่า ที่ทำการด่านศุลกากรกันตังตั้งอยู่บนถนนรัษฎา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ริมแม่น้ำตรัง ซึ่งไหลผ่านอำเภอกันตังลงสู่ทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียที่ปากน้ำกันตัง ระยะทางห่างจากที่ตั้งอำเภอกันตัง ประมาณ 1.2 กิโลเมตร สร้างเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2511 จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีอายุรวม 40 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก จังหวัดตรัง จึงได้อนุมัติงบประมาณบูรณาการของจังหวัดตรัง ประจำปี 2549 จำนวน 8 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่


ด่านศุลกากรอาคารหลังใหม่?จังหวัดตรัง ได้เห็นความสำคัญของภารกิจด่านศุลกากรกันตัง จึงจัดสรรงบประมาณบูรณาการของจังหวัดตรังงบประมาณปี 2549 จำนวน 8 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารด่านศุลกากร ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อธิบดีกรมศุลกากร(สมัยนั้น) ได้มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 บริเวณบ้านพักนายด่านศุลกากรเดิม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกตรังคภูมิ ใกล้เทศบาลเมืองกันตังปี พ.ศ. 2550 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร ได้อนุมัติเงินสนับสนุนภารกิจกรมศุลกากร จำนวนเงิน15.95 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและด่านตรวจศุลกากรหาดทรายขาว จำนวนเงิน 13.40 ล้านบาท และจัดซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 2.55 ล้านบาท และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร จำนวน 6.88 ล้านบาท ด่านศุลกากรกันตัง ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ด้วยการสนับสนุนเงินงบประมาณของจังหวัดตรังและกรมศุลกากรรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17.43 ล้านบาท ดังนี้
1. งบประมาณบูรณาการของจังหวัดตรัง ปี 2549 จำนวน 8 ล้านบาท
2. งบสนับสนุนภารกิจกรมศุลกากร จัดซื้อพัสดุสำนักงานจำนวน 2.55 ล้านบาท
3. เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น เพื่อปรับภูมิทัศน์จำนวน 6.88 ล้านบาท
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 มกราคม 2567 09:49:09

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรกันตัง
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ